Hopp til innhold

Kjølnes ring

Bil og veg Buss og kollektiv
Prosjekter

Kjølnes ring

Bil og veg Buss og kollektiv
Ferdig
Porsgrunn
Bil og veg Buss og kollektiv
Ferdig
Porsgrunn

Hva har vi gjort?

Ved Kjølnes ring er det bygget et høyre-svingfelt for trafikken til universitetetsområdet.

Hvorfor?

Svingfeltet gir bedre avvikling i rundkjøringen. Fra Vallermyrene og inn til Porsgrunn blir det mindre kø. Tiltaket bidrar til bedre fremkommelighet for buss.

Ved Kjølnes ring er det bygget høyre-svingfelt for trafikk til universitetet (Foto: Dag Jenssen)

Prosjektet var en del av oppgradering av overordnet vegnett i Porsgrunn sentrum.

Når?

Prosjektet var ferdig bygget i 2018.