Flere sykler gir behov for bedre parkering

En god sykkelparkering er for de fleste ett minstekrav hvis det skal være aktuelt å sykle til jobb, men vi vet at for bedrift er det også en kostnad.

For å gjøre det lettere å tilrettelegge gode fasiliteter kan alle bedrifter som er tilsluttet Fus bedrifter søke tilskudd til sykkelparkering for sine ansatte. Tilskuddet er begrenset til 50% av kostnaden for sykkelparkeringen, maks 40 000 kr.

Dette gjør du for å søke

  • Bedriften kan søke om tilskudd til ny sykkelparkering eller forbedring av dagens løsning
  • Søknadsskjema må benyttes, dette finner du nederst på siden
  • Tiltaket må gjennomføres innen 8 måneder etter at søknaden er innvilget
  • Gjennomføringen av tiltaket må forskutteres og tilbakebetales etter ferdigstillelse
  • Tiltaket må dokumenteres gjennomført ved å sende faktura (med underlag)
    på innvilget beløp til Fus bedrift etter ferdigstillelse, deretter utbetales beløpet
  • Tiltaket må dokumenteres gjennomført med før- og etterbilder, bildene
    kan brukes fritt av kommunene og Bypakke Grenland og sendes til fus@bypakka.no

fus bedrifter kan søke om tilsudd til sykkelparkering

Vi ønsker å søke om midler til  trygg sykkelparkering hos vår bedrift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil det være tak over sykkelparkeringen?

 

 

Maximum file size: 41.94MB