Flere sykler gir behov for bedre parkering

Når flere ansatte velger å sykle til jobb øker behovet for trygg sykkelparkering. En god sykkelparkering er for de fleste ett minstekrav hvis det skal være aktuelt å sykle til jobb, men vi vet at for bedrift er det også en kostnad.

For å gjøre det lettere å tilrettelegge gode fasiliteter kan alle bedrifter som er tilskuttet Fus bedrifter søke tilskudd til sykkelparkering for sine ansatte. Tilskuddet er begrenset til 50% av kostnaden for sykkelparkeringen, maks 40 000 kr.

Dette gjør du for å søke

 • Bedriften kan søke om tilskudd til ny sykkelparkering eller forbedring av dagens løsning
 • Søkenadskjema må benyttes, dette finner du her
 • Tiltaket må gjennomføres innen 8 måneder etter at søknaden er innvilget
 • Gjennomføringen av tiltaket må forskutteres og tilbakebetales etter ferdigstillelse
 • Tiltaket må dokumenteres gjennomført ved å sende faktura (med underlag)
  på innvilget beløp til Fus bedrift etter ferdigstillelse, deretter utbetales beløpet
  2
 • Tiltaket må dokumenteres gjennomført med før- og etterbilder, bildene
  kan brukes fritt av kommunene og Bypakke Grenland og sendes til hei@bypakka.no

fus bedrifter kan søke om tilsudd til sykkelparkering