Sanntid er informasjon om når bussen stopper ved nærmeste holdeplass. Vi vet at dersom bussen skal konkurrere med bilen, skaper unødig venting på bussen er barriære, og dette løser sanntid. Da har man til en hver tid oversikt over når bussen kommer og ser lett om den er forsinket.

fus bedrift ung dame på bussen topp

Synlighet er viktig

Hvordan santidsinformasjonen vises er også opp til hvilke muligheter bedriften har. Der det hos enkelte virksomheter kan være mest hensiktsmessig å vise busstidene i sanntid på intranettet, vil det hos andre være best å vise busstidene på skjermer i lokalet.

For bedrifter som ikke har skjermer, men ønsker det er dette noe vi bistår. Det viktigste er at det oppleves som enkelt og foutsigbart.