Hopp til innhold

Bompenger

Bompenger er en forutsetning for å kunne realisere Bypakke Grenland, slik det er med alle andre bypakker her i landet. Innkrevingen startet 3. oktober 2016.

Elektriker i bil
Har du spørsmål om faktura eller bombrikke? Kontakt AutoPASS
Kontakt AutoPASS

Ofte stilte spørsmål

 • Hvorfor må vi ha bomstasjoner?

  Å bygge og oppgradere veier og kollektivtransporten sammen med tiltak for å bedre forholdene for gående og syklende koster mange milliarder kroner. Stortinget har bestemt at bompenger skal brukes for å være med å finansiere bygging og oppgradering av veiene mellom byene våre og for å finansiere vei-, kollektiv- og sykkelsatsing i selve byområdene.

  Alternativene til bompengeinnkreving er ikke mange. Det kan bygges færre veier eller at staten må øke bevillingene til vei på bekostning av andre samfunnsgoder, eller at man øker skattene og avgiftene på andre måter enn ved bominnkreving.

 • Hvor lenge skal de stå der?

  Bommene i Bypakke Grenland fase 1 skal stå i maksimalt 10 år fra oppstarten av bypakka, altså senest til og med 2025.

 • Hva koster det å passere?

  Lette kjøretøy: 17 kr utenom rushtid, 23 kr i rushtid.
  Tunge kjøretøy: 27 kr utenom rushtid, 38 kr i rushtid.

  Rushtid er definert som kl. 07.00-09.00 og 15.00-17.00 mandag til fredag, unntatt offentlige fri- og helgedager.

  Om man har Auto-PASS-avtale gjelder i tillegg følgende rabatter:
  - 20 % rabatt
  - Det betales for kun én bompassering per time uansett hvor mange bommer du kjører gjennom (uten brikke betaler du for hver enkelt passering). (Timesregel)
  - Alle kjøretøy betaler for maksimum 60 betalte bompasseringer per måned, utover dette kjører man gratis (Månedstak)
  - Elbiler og Hydrogenbiler med HY-skilt kjører gratis (må registreres hos bombrikkeselskapet)
  - Forflytningshemmede med handikapbevis kjører gratis (handikapbeviset må registreres hos bombrikkeselskapet. Se nærmere informasjon ovenfor).

 • Hvor får jeg tak i en brikke?

  Har du spørsmål om bombrikke kan du kontakte en AutoPASS-utsteder. Det er flere ulike utstedere av brikker i Norge, og du får de samme fordelene og rabattene i Bypakke Grenland uansett hvilken du velger.
  Har du spørsmål om bombrikke kan du kontakte en AutoPASS-utsteder. Det er flere ulike utstedere av brikker i Norge, og du får de samme fordelene og rabattene i Bypakke Grenland uansett hvilken du velger.
  Her finner du de ulike utstederne:
  https://www.autopass.no/no/kunde/rabatt-med-brikke/

 • Antall bommer og plasseringer

  Totalt er det utplassert 13 innkrevingspunkter (antennepunkter) i Grenland. Det er Stortinget i tråd med forslag fra regjeringen som har vedtatt plassering og innretning på bompunktene.

  Det er bare innkreving i én retning, i hovedsak fra sør til nord.

  Det kommer ikke flere innkrevingspunkter i Grenland i Bypakke Grenland fase 1.

 • Hvorfor er bommene plassert slik?

  I fase 1 av Bypakke Grenland ble bommene plassert etter trafikkanalyser og beregninger utført av Statens vegvesen. Innkrevingspunktene er plassert der det er mye trafikk, og på steder hvor man uten for store kostnader kan forhindre snikkjøring. I deler av bybåndet som nord øst i Skien er vegnettet så finmasket og trafikkstrømmene i den enkelte vei relativt liten. Etablering av innkrevingspunkter i slike områder ville ha blitt svært kostbart og ineffektivt.
  I 2021 ble det gjort en evaluering av bomsystemet i Grenland for å kartlegge fordelingsvirkninger og konsekvenser. Resultatet er innspill til den videre utvikling av bomsystemet.
  Hvorfor er løsningen nå aktuell?
  I forbindelse med utforming av dagens bomsystem ble et snitt nord øst i Skien vurdert. Konklusjonen den gangen var at vegnettet var for finmasket og trafikkstrømmene for små til å kunne anbefale et bomsnitt. Vurdering var at en slik løsning ville blitt for kostbart og ineffektiv. I ettertid har teknologisk utvikling bidratt til at kostnader knyttet til innkreving og etablering for nye bomstasjoner har gått betydelig ned og at de er mindre omfangsrike. Dette er forhold som bidrar til at vurderingene i 2024 blir noe annerledes. Snittet som nå foreslås er plassert nærmere sentrum og fanger opp mer trafikk enn det som ble sett på i utforming av bomsnitt fase 1.

  Bomstasjonene er helautomatiske. Passeringene registreres automatisk. Betaling skjer enten ved at du får tilsendt faktura eller via elektronisk brikke i bilen. Det siste er mest effektivt, både for bilisten (rabattordninger) og bomselskapet (lavere driftskostnader).

  Enkelte av antennepunktene går over hele veien, og dekker også gang- og sykkelvei. Dette er ikke for å kreve inn penger begge veier, men for å sikre at ingen kjører til fare for sikkerheten på gang- og sykkelveier.

Hvor står bomstasjonene?

Borgestad kirke
Fv 357 Hesselberg gate
Fv 59 Klostergata
Fv 357 Elstrømbrua
Fv 48 Bjørntvedtvegen
Rv 36 Lensmannsdalen
Fv 32 Borgestadalléen
Fv 34 Sannivegen
Fv 32 Vallermyrene
Rv 36 Herøyavegen
Deichmanns gate
Fjordgata
Fv 32 Menstadbrua

Borgestad kirke

Håvundvegen 408, 3911 Porsgrunn
Innkrevingsretning: Mot nord

Fv 357 Hesselberg gate

Falkum Bru, 3725 Skien
Innkrevingsretning: Mot øst

Fv 59 Klostergata

Klostergata 41, 3732 Skien
Innkrevingsretning: Mot nord

Fv 357 Elstrømbrua

Elstrømbrua, 3730 Skien
Innkrevingsretning: Mot nord

Fv 48 Bjørntvedtvegen

Bjørntvedtvegen 156, 3740 Skien
Innkrevingsretning: Mot nord

Rv 36 Lensmannsdalen

Porsgrunnsvegen 295, 3736 Skien
Innkrevingsretning: Mot nord

Fv 32 Borgestadalléen

Gunnar Knudsens veg 156, 3712 Skien
Innkrevingsretning: Mot nord

Fv 34 Sannivegen

Fv32 134, 3914 Porsgrunn
Innkrevingsretning: Mot nord

Fv 32 Vallermyrene

Fv32 135, 3917 Porsgrunn
Innkrevingsretning: Mot nord

Rv 36 Herøyavegen

Herøyavegen 37, 3936 Porsgrunn
Innkrevingsretning: Mot nord

Deichmanns gate

Deichmannsgate 137, 3924 Porsgrunn
Innkrevingsretning: Mot nord

Fjordgata

Fjordgata 30, 3936 Porsgrunn
Innkrevingsretning: Mot nord

Fv 32 Menstadbrua

Porsgrunnsvegen 171, 3735 Skien
Innkrevingsretning: Mot øst