Responsive image

Det er foreslått at bussterminalen flyttes og erstattes av en gateterminal.

Nytt torg i Skien sentrum

Landmannstorvet i Skien kan bli helt nytt. Prosjektet inngår i Bypakke Grenland.

Landmanntorvet er ett av de nesten 50 prosjektene som er foreslått i Bypakke Grenland. Det er ikke tatt en endelig avgjørelse, men prosjektet inngår i det som anses som regionalt viktig for bypakka.

Slik blir bypakka – les bakgrunnssaken her.

Landmanntorvet kan neppe sies å være utnyttet til fulle i dag, og i bypakkearbeidet legges det opp til en ”total makeover” for denne indrefileten i Skien sentrum. Det foreslås at bussterminalen flyttes og endres til en gateterminal i Kongens gate og Hesselbergs gate. Tiltaket krever reguleringsplanarbeid.

Se framdriftsplanen for bypakkearbeidet her.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 13. april 2013 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland