Rv. 36 Porsgrunnveien (Østre Buktenveg – Østre Lennsmannsdalen)

Søndre Lensmannsveg 22A, 3736 Skien, Norge
Prosjekter

Rv. 36 Porsgrunnveien (Østre Buktenveg – Østre Lennsmannsdalen)

Gang og sykkel
Planlegges
Skien
Gang og sykkel
Planlegges
Skien

Hva skal vi gjøre?

Bygging av fortau på østsiden av Rv. 36. Tiltaket vil bidra til økt fremkommelighet og trygghet for myke trafikanter ved at det gir et tosidig tilbud langs en sterkt trafikkbelastet veg. Dette gir også bedre fremkommelighet for næringstrafikken. Et forprosjekt ser på bygging av nytt fortau på østsiden av vegen.

Hvorfor?

Planlegging og gjennomføring av tiltaket ses i sammenheng med prosjekt Rv. 36 Porsgrunnsvegen (Raset – Goberg) og Rv. 26 Raset. Reguleringsplanlegging er satt i gang, gjennomføring er planlagt innenfor byvekstavtalen. Prosjektet koordineres med planlegging av hovedsykkelrute vest.

Når?

Prosjektet avhengig av nye midler i byvekstavtale.