Prosjekter

Rådhusplassen – Møllebrua

Bymiljø
Planlegges
Skien
Bymiljø
Planlegges
Skien

 

Hva skal vi gjøre?

Vi skal se på hvilke konsekvenser det vil ha å redusere trafikken fra rundkjøringa til Møllebrua eller fjerne Møllebrua helt. Beregninger i en trafikkmodell og en mulighetsstudie skal belyse ulike trafikkløsninger og trafikkonsekvensene for sentrum.

Hvorfor?

Trafikken fra rundkjøringa til Møllebrua er en barriere mellom byen og Bryggevannet. For utviklingen av Skien sentrum er det viktig å knytte sammen den gamle delen av byen med de nye utviklingsområdene langs elva. En studie av dette kan gi oss føringer for videre prioriteringer av tiltak.

Når?

Arbeid med trafikkberegninger startet høsten 2018 og kan være ferdig i 2019.