Menstadbrua Øst

Buss og kollektiv

Menstadbrua Øst

Gunnar Knudsens veg 32, 3713 Skien, Norge
Prosjekter

Menstadbrua Øst

Buss og kollektiv
Planlegges
Skien
Buss og kollektiv
Planlegges
Skien

Hva skal vi gjøre?

Etablering av sambruksfelt inn mot rundkjøring i nordgående retning og utvidelse av rundkjøring.

Hvorfor?

Tiltaket skal redusere forsinkelser på en strekning med mange passasjerer og høy trafikkmengde.

Når?

Tiltaket er vurdert i sammenheng med tiltak Menstadbrua vest i trafikkmodell. Det har vist seg at årsaken for fremkommelighetsproblemer ligger i rundkjøringen på vestsiden av brua. Prosjektet legges derfor på is.