Hopp til innhold

Kamperhauggata

Gang og sykkel

Kamperhauggata

Kamperhauggata 4, 3715 Skien, Norge
Prosjekter

Kamperhauggata

Gang- og sykkeltiltak

Gang og sykkel
Planlegges
Skien
Gang og sykkel
Planlegges
Skien

Hensikten med prosjektet er å legge til rette for gående og syklende i Kamperhauggata, fra Hans Houens gate til Snipetorpgata. Gata er en viktig forbindelse og snarvei for gående og syklende mellom sentrum/Landmannstorget og Brekkeparken. Gata er bratt og oppleves i dag som en bakgate som er lite synlig. Den er stengt for biltrafikk med bom nedenfor Ole Cudrios gate. Inngang til nytt togstopp kan komme i Kamperhauggata på sikt. Da vil Kamperhauggata bli en enda viktigere forbindelse. Det vil da bli behov for å utbedre koblingen til Skistredet, som i dag består av en lang trapp.