Prosjekter

Gulsetringen

Gang og sykkel
Planlegges
Skien
Gang og sykkel
Planlegges
Skien

Hva skal vi gjøre?

Det skal bygges sykkelveg langs Gulsetringen på strekningen Vadrette – Strømdaljordet. Ulike løsninger er vurdert. Siden det finnes et godt tilbud for gående i internvegsystemet (Høyåsvegen), er det valgt å prioritere egen sykkelveg på østsiden av Gulsetringen.

Hvorfor?

Det mangler et godt gang- og sykkeltilbud langs Gulsetringen på strekningen Vadrette-Strømdaljordet. Gulset er en stor bydel og potensialet for å få flere til å sykle og gå er stort.

Når?

Et forprosjekt var ferdig høsten 2019. Detaljprosjektering kan skje i 2020. Byggestart er ikke bestemt, men kan skje i 2021.