Prosjekter

Gulsetringen

Gang og sykkel
Ferdig
Prosjektet er avsluttet
Skien
Gang og sykkel
On hold
Prosjektet er avsluttet
Skien

Hva skal vi gjøre?

Bygging av sykkelveg langs Gulsetringen på strekningen Vadrette – Strømdaljordet har ligget inne i porteføljen. Ulike løsninger er vurdert. Siden det finnes et godt tilbud for gående i internvegsystemet (Høyåsvegen), er egen sykkelveg på østsiden av Gulsetringen vurdert. Skien bystyret vedtok å ta prosjektet ut av Handlingsprogram for Bypakke Grenland i 2019.

Hvorfor?

Det mangler et godt gang- og sykkeltilbud langs Gulsetringen på strekningen Vadrette-Strømdaljordet. Gulset er en stor bydel og potensialet for å få flere til å sykle og gå er stort.

Når?

Et forprosjekt var ferdig høsten 2019. Skien bystyret vedtok å ta prosjektet ut av Handlingsprogram for Bypakke Grenland i 2019.