Prosjekter

Gulsetringen

Gang og sykkel
Planlegges
Skien
Gang og sykkel
Planlegges
Skien

Hva skal vi gjøre?

Det skal etableres en god forbindelse for myke trafikanter mellom Gulset og Myren. Det ses på ulike løsninger.

Hvorfor?

Det mangler et godt gang- og sykkeltilbud langs Gulsetringen på strekningen Vadrette-Strømdaljordet. Gulset er en stor bydel og potensialet for å få flere til å sykle og gå er stort.

Når?

Planlegging starter i 2018. Byggestart er ikke bestemt.