Prosjekter

Århusbru

Bil og veg Gang og sykkel
Ferdig
Skien
Bil og veg Gang og sykkel
On hold
Skien

 

Hva skal vi gjøre?

Bystyret i Skien har satt en endelig stopp for planene om ny Århus bru, vedtatt 7. mai 2020.

Årsaken for endrede planer var blant annet et annet trafikkmønster og hensyn til jordvern. For å bygge ned matjord skal det være særs viktig samfunnsformål.

Det er laget en reguleringsplan for en bru (Århusbru) fra Gulset over til Falkum og Mæla. Brua hadde til hensikt å knytte seg til det eksisterende vegnettet på begge sider av Falkumelva.