Prosjekter

Århusbru

Bil og veg Gang og sykkel
Ferdig
Skien
Bil og veg Gang og sykkel
On hold
Skien

 

Hva skal vi gjøre?

Skien bystyre vedtok våren 2020 å stanse reguleringsplanarbeid for Århus bru med tilhørende vegnett. Årsaken for å stanse arbeidet var blant annet hensyn til jordvern, sterk motstand fra beboerne på Falkum og tvil om veglenken vil passe inn i en overordnet plan for en eventuell ringveg.

Brua var tenkt å skulle koble seg på eksisterende vegnett på begge sider av Falkumelva. Hensikten med prosjektet var i utgangspunktet å skaffe beslutningsgrunnlag for å kunne vurdere om Århus bru med tilhørende vegnett burde være en del av framtidige faser i bypakka. Prosjektet er nå avsluttet i henhold til bystyrevedtak.