Responsive image

Når alle prosjektene i bypakken er ferdigstilt, blir det en betydelig enklere hverdag for syklende og gående i Grenland.

Enklere for syklende og gående

Liker du å gå og sykle? Et av hovedmålene i Bypakke Grenland er å gjøre hverdagen enklere for deg.

Bypakke Grenland skal gjøre det lettere for myke trafikkanter, enten du sykler til jobb, triller barnevogn eller går til skolen. Bypakka skal gjennomføre en rekke tiltak som kommer gående og syklende til gode.

Det skal lages et sammenhengende sykkelvegnett, vi skal videreutvikle snarveger og turveger og vi vil gjøre det enklere å komme seg til bussholdeplassene. Målet er å utvikle et sammenhengende rutenett av gang-/sykkelveger i Grenland som er effektivt, framkommelig og attraktivt.

I Bypakke Grenland kommer det også viktige trafikksikkerhetstiltak som for eksempel lysregulering ved fotgjengeroverganger, hastighetsreduserende tiltak og flere lokale utbedringer av kryss og strekninger med framkommelighetsproblemer.

I Bypakke Grenland planlegger vi å bruke 200 millioner kroner til gang- og sykkeltiltak, og 100 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak. I tillegg kommer 50 millioner kroner til bymiljøtiltak.

Her kan du se hvilke prosjekter som vurderes som del av Bypakke Grenland.

Kort sagt: Finn fram sykkelen og de gode gåskoene!

   

Siste nytt på gang og sykkel

Responsive image

20 år gammelt vegprosjekt endelig gjennomført

Det nye fortauet langs Setrevegen i Brevik ble offisielt åpnet i går. Brevik vel og Brevik barnehage deltok på åpningen med ordfører Robin Kåss.

Responsive image

Barnehage åpnet ny snarveg i Porsgrunn

Barn fra Skrukkerød barnehage tok turen til den nye snarvegen på Flåtten i Porsgrunn og sammen med ordfører Robin Kåss ble gang- og sykkelvegen erklært for åpen.

Responsive image

Flere sykler til jobben

100 syklende og gående på vei til jobb og skole ble heiet fram av Bypakke Grenland og Bedriftsidretten/Sykle til jobben på Smieøya i Skien. Smoothie ble delt ut til alle!

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 12. juli 2017 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland