Responsive image

Når alle prosjektene i bypakken er ferdigstilt, blir det en betydelig enklere hverdag for syklende og gående i Grenland.

Enklere for syklende og gående

Liker du å gå og sykle? Et av hovedmålene i Bypakke Grenland er å gjøre hverdagen enklere for deg.

Bypakke Grenland skal gjøre det lettere for myke trafikkanter, enten du sykler til jobb, triller barnevogn eller går til skolen. Bypakka skal gjennomføre en rekke tiltak som kommer gående og syklende til gode.

Det skal lages et sammenhengende sykkelvegnett, vi skal videreutvikle snarveger og turveger og vi vil gjøre det enklere å komme seg til bussholdeplassene. Målet er å utvikle et sammenhengende rutenett av gang-/sykkelveger i Grenland som er effektivt, framkommelig og attraktivt.

I Bypakke Grenland kommer det også viktige trafikksikkerhetstiltak som for eksempel lysregulering ved fotgjengeroverganger, hastighetsreduserende tiltak og flere lokale utbedringer av kryss og strekninger med framkommelighetsproblemer.

I Bypakke Grenland planlegger vi å bruke 200 millioner kroner til gang- og sykkeltiltak, og 100 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak. I tillegg kommer 50 millioner kroner til bymiljøtiltak.

Her kan du se hvilke prosjekter som vurderes som del av Bypakke Grenland.

Kort sagt: Finn fram sykkelen og de gode gåskoene!

   

Siste nytt på gang og sykkel

Responsive image

Vintersykler i all slags vær

-Så fint som det er å sykle i Norge burde flere også sykle om vinteren, sa grekeren Jannis Deligiannis med datteren i sykkelvogn, på morgenkvisten, vintersyklingens dag 9. februar

Responsive image

Tok et krafttak for miljøregistrering – og ble premiert

På Mæla ungdomsskole i Skien var det dårlig oppslutning om å kartlegge hvordan elever og lærere kommer seg til skolen. Hensikten er å inspirere til en miljøvennlig skolevei.

Responsive image

Ordfører og barnehagebarn åpnet ny- gang og sykkelveg

Gang- og sykkelveg nummer fire i regi av Bypakke Grenland ble åpnet tett opp under jul. Et nissetog med barn fra Nystrand barnehage satt en ekstra spiss på åpningen.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 09. juli 2018 -

Feil og mangler på gang-/sykkelvei

Opplever du for eksempel mye glasskår, hull i veien, overvann, manglende strøing, dårlig brøyting/soping, hull i gang- og sykkelveien eller andre utfordringer for å gå og sykle kan du melde inn til kommunene/Statens vegvesen. 

Feil på  fortau og gang- sykkelveier langs hovedveiene (riksveier og fylkesveier):
Ring Vegtrafikksentralen på tlf. 175.

Feil og mangler på gang- sykkelveier langs kommunale veier (de mindre trafikkerte veiene): 
Skien: meld feil her
Porsgrunn: meld feil her
Siljan: Kontakt servicekontoret

Er du usikker på om gang- sykkelveien er riksvei, fylkesvei eller kommunal vei, så ring 
Vegtrafikksentralen!