Responsive image

Bedre kollektivtrafikktilbud er en viktig målsetting for Bypakke Grenland. Foto: Dan Riis

Lettere uten egen bil

Stadig flere tar bussen i Grenland. Bypakka skal gjøre det enklere for deg å la bilen stå!

Flere tiltak er allerede utført - blant annet hyppigere avganger og innføring av nye billettyper. Dette er en viktig årsak til at busstrafikken øker betydelig i Grenland. Det er naturligvis veldig gledelig at utviklingen går i riktig retning, men ambisjonene i Bypakke Grenland er enda større!

Det jobbes kontinuerlig for å forbedre kollektivtransporten, og Bypakke Grenland skal blant annet bidra til å bygge kollektivfelt, oppruste holdeplasser, forbedre bussrutetilbudet og innføre trafikklys som skifter til grønt når bussen kommer. For mer informasjon om busstilbudet i Grenland sjekk Farte.no .

Sjekk her: Her finner du alle prosjekter som vurderes som del av Bypakke Grenland.

I Bypakke Grenland skal det investeres i en rekke framkommelighetstiltak for kollektivtrafikken, og rundt 300 millioner kroner skal brukes til drift av kollektiv (fordelt over 10 år).

Bypakke Grenland vil gjøre det mer attraktivt for deg å bruke busstilbudet!

   

Siste nytt buss

Responsive image

Åpnet nytt kollektivknutepunkt i Siljan

- Dette er en god dag for Siljan, sa ordfører Kjell A. Sølverød som mandag åpnet det nye kollektivknutepunkt i Siljan langs fylkesveg 32.

Responsive image

Heder og ære til kollektivtilbudet i Grenland

Bystrategisamarbeidet i Grenland nådde opp som finalister til Kollektivprisen 2017. Juryen mente Grenland har gått helhetlig til verks i sitt arbeid for bedre kollektivtransport.

Responsive image

Verdens største kampanjeuke for miljøvennlig transport

Fra 16. til 22. september deltar mer enn 2300 europeiske byer og kommuner i Europeisk mobilitetsuke - en felles kampanjeuke for miljøvennlig transport. Hovedmålet er at folk skal reise mer miljøvennlig og se gevinsten ved å velge kollektivt fremfor bil. 

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 14. desember 2017 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland