Responsive image

Bedre kollektivtrafikktilbud er en viktig målsetting for Bypakke Grenland. Foto: Dan Riis

Lettere uten egen bil

Stadig flere tar bussen i Grenland. Bypakka skal gjøre det enklere for deg å la bilen stå!

Flere tiltak er allerede utført - blant annet hyppigere avganger og innføring av nye billettyper. Dette er en viktig årsak til at busstrafikken øker betydelig i Grenland. Det er naturligvis veldig gledelig at utviklingen går i riktig retning, men ambisjonene i Bypakke Grenland er enda større!

Det jobbes kontinuerlig for å forbedre kollektivtransporten, og Bypakke Grenland skal blant annet bidra til å bygge kollektivfelt, oppruste holdeplasser, forbedre bussrutetilbudet og innføre trafikklys som skifter til grønt når bussen kommer. For mer informasjon om busstilbudet i Grenland sjekk Farte.no.

Sjekk her: Her finner du alle prosjekter som vurderes som del av Bypakke Grenland.

I Bypakke Grenland skal det investeres i en rekke framkommelighetstiltak for kollektivtrafikken, og rundt 300 millioner kroner skal brukes til drift av kollektiv (fordelt over 10 år).

Bypakke Grenland vil gjøre det mer attraktivt for deg å bruke busstilbudet!

   

Siste nytt buss

Responsive image

Verdens største kampanjeuke for miljøvennlig transport

Fra 16. til 22. september deltar mer enn 2300 europeiske byer og kommuner i Europeisk mobilitetsuke - en felles kampanjeuke for miljøvennlig transport. Hovedmålet er at folk skal reise mer miljøvennlig og se gevinsten ved å velge kollektivt fremfor bil. 

Responsive image

Test bussen for en tier

Lyst til å teste om bussen kan være noe for deg? Fra 3-16. oktober har dere muligheten til å teste bussen for en tier på de gule bussene i Grenland. 

Responsive image

Bussrekord i september

Tallet på personer som reiser med buss øker fra måned til måned. September satt ny rekord med 399.400 reiser.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 11. november 2016 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland