Responsive image

Bypakke Grenland består av en rekke ulike prosjekter som blant annet skal styrke bysentra.

Spørsmål og svar

Har du spørsmål om Bypakke Grenland? I så fall er det smart å lese denne artikkelen. Kanskje finner du svarene på det du lurer på.

Vi får en del henvendelser om Bypakke Grenland. Mange av spørsmålene er "gjengangere". Nedenfor finner du svar på de fleste av dem.

 Sjekk også: Fakta om Bypakke Grenland.

   

Hvorfor må vi ha bommer – vi bilister betaler mye allerede, kan ikke bare staten betale?

Det er selvsagt mange meninger rundt den norske samferdselspolitikken. Imidlertid er de nasjonale føringene helt tydelige: Skal bypakka realiseres, er bompenger en forutsetning – og det må vi i Grenland og Telemark forholde oss til. Hvis den nasjonale politikken endrer seg, kan det naturligvis bli aktuelt å endre også på bompengeordningen i Grenland. Les mer: Slik blir bompengene i Grenland.

   

Hvorfor skal bilister betale for tiltak som gagner buss og gang/sykkel?

Dette er det flere grunner til: 1) Opprustning av kollektiv og gang/sykkel vil avlaste vegnettet og gjøre trafikkavviklingen mer effektiv – det kommer altså bilistene til gode. 2) Det er et krav til bypakker (”bymiljøpakker”) å legge til rette for en dreining mot mer miljøvennlig transport, og bompengene påvirker dette i ønsket retning. 3) Bypakke Grenland er som navnet sier en ”pakke” med ulike tiltak som til sammen skal gjøre Grenland til et bedre sted å bo. Bypakka omfatter både veg/bil, buss og gang/sykkel, og det er hele denne pakka som skal finansieres – ikke bare vegprosjektene – og her er altså bompenger en forutsetning.

   

Kan bommene føre til lekkasjer og forfordeling av enkelte handelsområder?

Det er lite som tyder på dette. Det er ingen områder som er forfordelte – det er nettopp en av hensiktene med at det legges opp til mange antennepunkter. Det er heller ikke grunn til å tro at de lave satsene vil skremme utenbys folk fra å ta turen til Grenland.

   

Hvor stor andel av bypakka finansieres egentlig via bompenger?

For å si det enkelt: Målet er å skru sammen en så god bypakke at vi får utløst så mye offentlig finansieringshjelp som mulig. Resten må drives inn i form av bompenger. Sjekk denne saken: Slik skal bypakka finansieres.

   

Hva om bypakka blir mye dyrere enn beregnet – hva skjer da med bompengeinnkrevingen?

Kostnadene er nøye beregnet, og tar høyde for noe usikkerhet (10%). Vi mener at vi har en robust pakke med rom for nødvendig fleksibilitet også hva gjelder finansiering. Hvis bypakka likevel skulle vise seg å bli vesentlig dyrere enn beregnet, må vi se på totaliteten i prosjektene og finansieringen på nytt. Her kan du lese mer om porteføljestyring.

   

Moms på bompenger – dette er jo penger rett ut av vinduet for bilistene?

Det er riktig at det er moms på bompenger. I neste omgang får imidlertid fylkeskommunen og kommunene tilbake disse pengene i form av momskompensasjon. Disse pengene skal brukes til finansiering av bypakka.

   
Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 12. september 2014 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland