Responsive image

I Grenland skal det bli enklere å gå og sykle hele året. Det jobbes med å øke standarden for vedlikeholdet av gang- og sykkelvegene i vinterhalvåret. Prøveprosjektet skal evalueres når vinteren slipper taket.

Til sykkel og fots hele året

Det skal bli lettere å ta seg fram til fots og sykkel i vinterhalvåret. Vegvesenet tester i disse dager en ny standard for vinterrydding av gang- og sykkelstier.

I januar ble det startet et prøveprosjekt for vedlikehold av gang- og sykkelstier i vintermånedene, nærmere bestemt på strekningen langs Rv36 fra Skien til kollektivterminalen i Skjelsvik.

Det er vegvesenets driftsoperatør som gjennomfører arbeidet, og kontrakten stiller strengere krav til vedlikehold enn det som er vanlig på kommunale gang- og sykkelveger – både når det gjelder snødybden for når brøytingen starter og om vegen blir strødd med sand eller ikke. Målet er at strekningen skal ha god framkommelighet hele vintersesongen, fra den første frosten om høsten til den forsvinner om våren. På en del av strekningen, fra Tuftekrysset til Kiwi ved Porsbanen, vil vegen bli feiet i tillegg til brøytet og strødd for å få en så ren vei som mulig, uten snøsåle.

Bak prosjektet står Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Skien og Porsgrunn kommuner. Det er  belønningsmidlene til Grenland som gjør prøveprosjektet mulig.

Prosjektet skal evalueres når vinteren slipper taket, og resultatene legger grunnlaget for vinteren 2014/2015. Forhåpentligvis kan gående og syklende se fram til trygge, fine veger når snøen kommer neste år.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 24. februar 2014 - Kjartan Høvik

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland