Responsive image

Vinnere av sykkelkonkurranse

For å motivere til mer sykling, har det på utvalgte arbeidsplasser vært gjennomført en konkurranse den siste tiden. Her er vinnernumrene.

De som har syklet til jobb har fått hengt en hyggelig hilsen og et «loddnummer» på syklene sine. Hovedpremien går til nummer 1228, som er delt ut til en syklist i Porsgrunn kommune. De andre premiene går til 7 (Sykehuset), 662 (Bilfinger), 952 og 974 (Skien kommune).

Vi gratulerer!

Vinnerne bes kontakte tore.kamfjord@t-fk.no .

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 08. oktober 2015 - Tore Kamfjord

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland