Responsive image

Vi søker kampanjeansvarlig

Bypakke Grenland har et offensivt mannskap som brenner for å utvikle Grenland. Vi trenger en dyktig person som kan være motor i vår videre satsing på holdningsskapende arbeid og kampanjer. Søknadsfrist er innen 18. januar.

Bypakke Grenland gir unike muligheter til å utvikle regionen. Som kampanjeansvarlig kan du få en sentral rolle i denne satsingen.

Kampanjeansvarlig får hovedansvar for å utforme og drive frem alle kampanjer i regi av Bypakke Grenland i samarbeid med offentlige aktører, arbeidsliv og andre som kan bidra til effektiv måloppnåelse. Stillingen er en del av et prosjektkontor som har til hovedoppgaver å koordinere gjennomføring av tiltak i Bypakke Grenland.

I første omgang er dette en prosjektstilling med to års varighet med mulighet for forlengelse.

Her kan du lese mer om stillingen og søke.

 

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 21. desember 2015 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland