Responsive image

Universiell utforming skal gjøre det enklere å ta seg fram i Porsgrunn. Det er satt av 200.000 kroner fra potten med belønningsmidler til utbedringsarbeidet.

Lettere til hjuls i Porsgrunn

Hva skal til for å få universiell utforming av gangforbindelsen mellom Jernbanegata, via Coop Extra, til Meierigården i Porsgrunn? En befaring kan gi svar!

Representanter fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune, Statens vegvesen, det kommunale samarbeidsrådet for funksjonshemmede, og Norges blindeforbund var alle til stede for å diskutere seg frem til gode løsninger. 
I 2014 er det nemlig bevilget 200.000 kroner fra belønningsordningen . Midlene skal gå til igangsetting av tiltak som skal bedre universell utforming av to gangforbindelser - en i Porsgrunn og en i Skien.

- Strekningen i Porsgrunn er valgt ut fordi den brukes mye og fordi den strekker seg over et område med mange ulike type arealer, som for eksempel åpne parkeringsplasser og kryssende veier. Traseen ligger sentralt i sentrum og er en viktig forbindelse til flere byrom og funksjoner, forteller Kjersti Berg, rådgiver for areal og transport i fylkeskommunen.

Du kan lese enda mer om dette på Porsgrunn kommunes nettsted

Det er ikke nødvendigvis så store endringer som skal til for å utgjøre en forskjell. Litt asfaltering, nedsenking av kantsteiner og sammenhengende ledelinjer kan noen ganger gjøre susen.

Ragnar Anundsen representerer rådet for funksjonshemmede, men er også politiker for Arbeiderpartiet i Porsgrunn. Han mener mye bra har blitt gjort i Porsgrunn allerede.

- Storgata har blitt veldig bra, og kommunen har blitt flinkere til å involvere oss i prosjekter fra starten av. Det er vi glade for. Det er som regel små og enkle justeringer vi kommer med, men som de kanskje ikke har tenkt på, sier han.

   
Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 17. august 2014 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland