Responsive image

TIDLIG VÅRFEIING: I Porsgrunn kjører både kommunale og private feiebiler. Her fra Håvundvegen, Skien, en del av hovedsykkelvegnettet. (Foto: Hege Schjøth Øverås, Porsgrunn kommune)

Sykkelveier frie for grus før påske

Allerede denne uka er Porsgrunn og Skien kommune i gang med vårvedlikehold langs hovedveier for sykkel. Den tidlige ekstrafeiingen lar seg gjøre på grunn av statlige belønningsmidler.

Pengene til feiing av hovedveier for sykkel hentes gjennom den belønningsavtalen Grenland inngikk med Samferdselsdepartementet fra 2013 – 2016, med en samlet ramme på 225 millioner. Belønningsordningen består av mange delprosjekter med ulik grad av kompleksitet og størrelse.

Dette vil være et bra løft for Skien og Porsgrunn som sykkelbyer. Med en høyere driftsstandard på kommunale sykkel- og gangveier det vil bli lettere å strekke sykkelsesongen lengre enn i dag.

Sykkelforlengende tiltak

I dette sesongforlengende tiltak vil de mest trafikkert rutene bli prioritert. Småveiene vil det ta litt lengre tid før bli feid.

Til sammen skal 56 mil med vei, gangveg og fortau sopes. Bare i Porsgrunn skal det sopes opp 1500 tonn grus. I tillegg kommer parkeringsplassene.

Redusere sykkelulykker

Fjerning av grus og sand er viktig for å redusere antall sykkelulykker. Mye grus på sykkelveiene er også enn grunn til at folk kvier seg for å ta fram sykkelen.

For 2016 er det satt av 1 million til vedlikehold til hovedsykkelveinettet.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 15. mars 2016 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland