Responsive image

Heivannet-Holtesletta er ikke en drøm for syklende. Nå foreslås det å bygge ny sykkelveg.

Siljan: Ny sykkelveg

I Siljan foreslås det å bygge ny gang- og sykkelveg langs Fv32 Heivannsvegen, mellom Heivannet og Holtesletta.

Fv32 Heivannet-Holtesletta er ett av de nesten 50 prosjektene som er foreslått i Bypakke Grenland. Det er ikke tatt en endelig avgjørelse, men prosjektet inngår i det som anses som regionalt viktig for bypakka.

Slik blir bypakka – les bakgrunnssaken her.

Vegstrekningen beskrives i dag som lite egnet for gående og syklende, og det foreslås å bygge gang- og sykkelveg på hele strekningen. Denne er planlagt på sørøstre side av fylkesvegen, for å knytte den opp mot boligfeltet på Skauen og skolen. Tiltaket krever reguleringsplan og byggeplan.

Se framdriftsplanen for bypakka her.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 13. april 2013 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland