Responsive image

Denne strekningen kan få en "total makeover" med Bypakke Grenland.

Porsgrunn: Nytt liv til gjennomfartsåre

Kirkebakken-Sverresgate-Hovenggata kan bli en helt ny og levende bygate i Porsgrunn.

Denne vegen er ett av de nesten 50 prosjektene som er foreslått i Bypakke Grenland. Det er ikke tatt en endelig avgjørelse, men prosjektet inngår i det som anses som regionalt viktig for bypakka.

Slik blir bypakka – les bakgrunnssaken her.

En eventuell utbygging henger sammen med planene for Fv32 Lilleelvkrysset. Når ”problemkrysset” er borte, kan også strekningen Kirkebakken-Sverresgate-Hovenggata få nytt liv. Det skal bli enklere for bussen og for de som går/sykler. Gatene skal bygges om og få et mer urbant preg – med ny belysning, trær og busker, sykkelfelt og tosidig fortau.

Her ser du framdriftsplanen for bypakka.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 13. april 2013 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland