Responsive image

Lilleelv-prosjektet kan komme i gang allerede til sommeren, hvis Bypakke Grenland får klarsignal i Stortinget over nyttår.

Vegprosjektene: venter på klarsignal

Deler av den planlagte traseen mellom Beha-kvartalet og rundkjøringa på Hovenga, ofte kalt Lilleelvkrysset, kan få oppstart høsten 2015.

- Vi holder på med prosjekteringen. I midten av desember vi vil være ferdige med dialogmøtene med fire prekvalifiserte entreprenører, forteller prosjektleder Roar Gärtner ved Statens vegvesen.

Les mer om de to store vegprosjekter inngår i planene for Bypakke Grenland. 

   

Konkurrerer om tunell

Prosjektleder Roar Gärtner i vegvesenet

Roar Gärtner

Arbeidet med Lilleelvkrysset i Porsgrunn vil være delt i to hovedentrepriser. De fire entreprenørene (NCC, Veidekke, AF Gruppen og Implenia/Züblin) konkurrerer i første omgang om å få bygge en 435 m lang løsmassetunell mellom jernbanen og bebyggelsen på Hovenga, på strekningen fra ny rundkjøring med Dr. Munks gate og fram til Augestadvegen.

- Det er et svært komplisert prosjekt, sier Gärtner.

Dersom Regjeringen fremmer proposisjonen for Bypakke Grenland i januar 2015, og det gis klarsignal til å lyse ut totalentreprisen som etterfølger den konkurransepregede dialogen, kan prosessen gå sin gang.

- Det betyr i så fall at første spadetak kan tas sommer/høst 2015, sier Gärtner.

Resten av prosjektet kan følge senere på høsten 2015.

Les mer om Lilleelvkrysset.

   

Vegvesenet er klare

Det andre store vegprosjektet i Bypakke Grenland, Rv.36 Skyggestein-Skjelbredstrand i Skien, er også i arbeid.

Les mer om vegprosjektet Skyggestein-Skjelbredstrand.

I september i år ble ny reguleringsplan lagt ut til offentlig ettersyn. Forutsatt at reguleringsplanen godkjennes i Skien kommune i februar, er Statens vegvesen klare til å gå videre med prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter.

- Men foreløpig finnes det ikke penger til prosjekteringen. Vi er avhengig av at Bypakke Grenland er behandlet i Stortinget før vi kan gå videre med klargjøring av prosjektet, fastslår Gärtner.

Tidligste byggestart er høsten 2016.

   
Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 12. desember 2014 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland