Responsive image

UNGE FORSKERE: Forskerklassen ved Skien videregående skole, avdeling Prestejordet, skal finne ut av hvorfor sykkelbruken i Grenland synker så mye etter ungdomsårene (Foto: Birgitte Finne Høifødt).

Skal forske på hvorfor unge slutter å sykle

Ved forskerlinja på Skien videregående skole skal elevene i samarbeid med Bypakke Grenland finne ut hvorfor sykkelbruken i Grenland stuper etter ungdomsårene.

Nasjonal transportplan har sykkel som et viktig satsingsområde, hvor hovedmålet er å øke sykkelbruken fra 4,6 til 8 prosent på landsbasis. For at dette skal gjennomføres må sykkelandelen i byene øke med 10 til 20 prosent.

Grenland har en av de høyeste sykkelprosentene når det gjelder barn og unge, men en av de laveste når det gjelder voksne.

- Forskerelevene på Skien videregående skole og Lektor2-ordningen skal i et prosjekt i samarbeid med Bypakke Grenland finne ut hvorfor, sier Rikke Philippi, kampanjeansvarlig i Bypakke Grenland.

Elevene har fått to problemstillinger de skal forske på, hvorfor ungdom slutter å sykle når de begynner på videregående og hva som skal til for å få flere til å bruke sykkelen.

Vil at flere skal sykle

Målet med prosjektet er at bypakka har som mål at andelen syklende øker fra fire til åtte prosent i løpet av en ti års periode.

Prosjektet er helt i startfasen og elevene jobber nå med hva som kan gjøre at mopeden og bilen blir prioritert fremfor sykkelen.

Resultatene fra forskningsrapporten kan gi svar på hva bypakka kan jobbe med i årene fremover som kan forhindre at så mange velger å parkere sykkelen.

Unge spør unge

– En eller annen plass på veien slutter folk å bruke sykkel, da finnes det ingen bedre måte å finne ut dette på enn å la unge spørre unge, sier Philippi.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 24. januar 2017 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland