Responsive image

Se hvilke prosjekter som vurderes som del av Bypakke Grenland.

Her er bypakke-prosjektene!

Endelig – nå kan du se hvilke prosjekter som er foreslått som del av Bypakke Grenland.

Totalt består lista av hele 49 ulike prosjekter, smått som stort, fra nye vegstrekninger til tiltak for bedre trafikksikkerhet og bymiljø.

Her finner du prosjektene som vurderes som del av Bypakke Grenland.

Lista er lang og foreløpig. Løsningene som skisseres under de ulike prosjektene er forslag, ikke vedtatte løsninger. I praksis vil ikke alle disse prosjektene vil bli realisert, selv om Bypakke Grenland blir vedtatt. En del av midlene disponeres lokalt, og det er opp til kommunene å avgjøre hvilke prosjekter som skal prioriteres innenfor disse økonomiske rammene. Prinsippet med porteføljestyring gjør dessuten at prosjektprioriteringen skal evalueres jevnlig og tilpasses i forhold til totalt budsjett.

Porteføljestyring – hva er det?

Prosjektlisten gir imidlertid en fin oversikt over hvilke prosjekter som nå vurderes, og ikke minst totaliteten og ambisjonen i Bypakke Grenland. Ta deg en klikketur, se kartvisning og les om de ulike prosjektene som er foreslått som del av bypakka. Og ikke minst: Diskuter gjerne på våre Facebook-sider!

   
Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 01. september 2016 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland