Responsive image

Bypakka skal behandles politisk. Det må være enighet i Siljan, Skien, Porsgrunn, Bamble og i fylkeskommunen for at bypakka skal bli en realitet.

Her er saksframlegget!

I løpet av første halvdel av juni skal Bypakke Grenland opp til politisk behandling. Her er sakframlegget som politikerne våre skal ta stilling til.

Bypakke Grenland skal til politisk behandling i Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble, i tillegg til Telemark fylkeskommune. For at bypakka skal bli realisert, må likelydende vedtak fattes alle disse stedene.

Les også: Nå er det opp til politikerne!

Det har lenge vært enighet om intensjonen med Bypakke Grenland, og nå skal den altså sluttbehandles. En årelang prosess går dermed inn i en avgjørende sluttfase. Følgende dokumenter er sendt til politikerne i forkant av den politiske behandlingen:

Saksframlegg Bypakke Grenland

Statens vegvesen: Forslag til bompengeordning og porteføljestyringProsjekter i Bypakke Grenland fase 1 med kart

Forslag til plassering av innkrevingsstasjoner for anbefalt innkrevingskonsept (blått bomkonsept, enveis innkreving)

Prosjekter i Bypakke Grenland fase 1 med kart

Likelydende sak fremmes for by- og kommunestyrene i Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan.

   
Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 29. august 2013 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland