Responsive image

Revidert handlingsprogram for bypakka

Revidert handlingsprogram for Bypakke Grenland avklarer prioriteringer i perioden 2015-2018, og skal sikre god fremdrift for planlegging og gjennomføring av prosjekter.

Handlingsprogrammet er basert på føringer gitt i stortingsproposisjonen om utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1. 

Porteføljestyringen av bypakka innebærer at handlingsprogrammet skal revideres årlig, med en hovedrevisjon hvert fjerde år.

 

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 27. mars 2018 - Tekst: Birgitte Finne Høifødt/Foto: Dag Jenssen

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland