Responsive image

Foto: Dan Riis - Telemark fylkeskommune

Revidert handlingsprogram for Bypakke Grenland

Handlingsprogrammet revideres årlig, med hovedrevisjon hvert 4. år. 

Programmet skal sikre god fremdrift for planlegging, og legges til grunn for det videre arbeidet med bypakka.

Proposisjon til Stortinget «Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark» ble vedtatt i Stortinget 18.juni 2015. Basert på føringer gitt i «Prop. 134 S» ble Handlingsprogram Bypakke Grenland 2015-2018 utarbeidet og endelig vedtatt i Telemark fylkesting 24. juni 2015 etter at kommunestyrene i Skien, Porsgrunn og Siljan hadde gjort sin tilslutning.

Revidering av programmet ble vedtatt september 2016 og innebærer en mindre justering. Handlingsprogrammets hovedrevisjon gjennomføres i 2018. Mål og resultatsystemet (MRS) er en viktig del av grunnlaget for porteføljestyringen. Indikatorer som dokumenterer måloppnåelse inngår i mål og resultatsystemet. 

Her finner du det reviderte handlingsprogrammet for Bypakke Grenland som avklarer prioriteringer i perioden 2015-2018. 

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 20. februar 2017 - Rikke Philippi

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland