Responsive image

Det går mot en avklaring på "problemkrysset" i Porsgrunn.

Planinnspurt for Lilleelvkrysset

I begynnelsen av april skal Lilleelvkrysset sluttbehandles i Porsgrunn. Tjue års vegdiskusjon går dermed mot en løsning.

I Porsgrunn går det slag i slag med Lilleelvkrysset i begynnelsen av april: Den 2. april holdes et ekstraordinært møte i utvalg for plan og kommunalteknikk. To dager senere, 4. april, er det duket for behandling i bystyret.

I forslaget går det fram at rådmannen går inn for alternativ 3B2, etter at to alternativer (3B og 3B2) har vært ute på høring og siden behandlet i kommuneadministrasjonen.

Se video av alternativ 3B2 her.

Alternativ 3B2 innebærer at Hovenga-/Kjølnesområdet vil få kjøreatkomst fra en rundkjøring på ny Fv32 ved Dr. Munks gate. Det er i første rekke dette som skiller alternativ 3B2 fra alternativ 3B – i sistnevnte forslag var det lagt opp til vegforbindelse på ny bru over Lilleelva mellom Kjølnes og Hovenga fra rundkjøringen ved Beha-kvartalet. 

Statens vegvesen: Slik blir nye Lilleelvkrysset (Fv32 Gimlevegen-Augestadvegen) med alternativ 3B2.

Utbedringen av Lilleelvkrysset er et av tiltakene i Bypakke Grenland, og avhenger derfor av at Bypakke Grenland blir realisert. Søknaden til Stortinget om Bypakke Grenland skal etter planen behandles innen sommeren.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 01. september 2016 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland