Responsive image

Ordfører Kjell Sølverød i Siljan, med fagbrev i skogbruk, sagde ned ei gran ved Holtesletta. Her med fylkesordfører Sven Tore Løkslid. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

Oppstart for ny gang og sykkelvei i Siljan

Onsdag ble arbeidene med en ny gang og sykkelvei offisielt åpnet. Ordfører Kjell Sølverød i Siljan sagde ned ei gran ved Holtesletta for å markere dette.

Det største Bypakke Grenland prosjektet i Siljan er nå gang. Byggingen av den nye 1,4 km lange gang og sykkelveg mellom Heivannet og Holtesletta (fylkesveg 32) skal i hovedsak være ferdig i november. Deretter vil det bli asfaltert.

Prislappen på vegen er ca. 18 millioner, billigere enn først prosjektert.

Farlig vegstrekning

-Dette vil knytte småsamfunn sammen. De som farter mye her opplever denne vegstrekningen som farlig, sa Sølverød.  

Noe av formålet med planen er å legge opp til tryggere ferdsel for myke trafikanter på strekningen. Boligområdet Holtesletta i øst er blant Siljans største. Å koble sammen dette området med boligene ved Holtesletta har lenge vært høyt prioritert i Siljan.

I tillegg ønsker en å tilrettelegg for økt bruk av kollektivtrafikk ved å ruste opp de busslommer som er på strekningen. Disse vil også få tryggere adkomst via den nye gang- og sykkelvegen.

Trygt å ta buss

-Her skal det også bli trygt å ta bussen, slik at man lettere kan reise kollektivt, sa fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

-Det er viktig også for Siljan og en veldig positivt bidrag til alt det positive som nå skjer med Siljan, sa ordfører Kjell Sølverød til avisa Varden.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 20. april 2016 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland