Responsive image

Ordfører Kjell Sølverød i Siljan, med fagbrev i skogbruk, sagde ned ei gran ved Holtesletta. Her med fylkesordfører Sven Tore Løkslid. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

Oppstart for ny gang og sykkelvei i Siljan

Onsdag ble arbeidene med en ny gang og sykkelvei offisielt åpnet. Ordfører Kjell Sølverød i Siljan sagde ned ei gran ved Holtesletta for å markere dette.

Det største Bypakke Grenland prosjektet i Siljan er nå gang. Byggingen av den nye 1,4 km lange gang og sykkelveg mellom Heivannet og Holtesletta (fylkesveg 32) skal i hovedsak være ferdig i november. Deretter vil det bli asfaltert.

Prislappen på vegen er ca. 18 millioner, billigere enn først prosjektert.

Farlig vegstrekning

-Dette vil knytte småsamfunn sammen. De som farter mye her opplever denne vegstrekningen som farlig, sa Sølverød.  

Noe av formålet med planen er å legge opp til tryggere ferdsel for myke trafikanter på strekningen. Boligområdet Holtesletta i øst er blant Siljans største. Å koble sammen dette området med boligene ved Holtesletta har lenge vært høyt prioritert i Siljan.

I tillegg ønsker en å tilrettelegg for økt bruk av kollektivtrafikk ved å ruste opp de busslommer som er på strekningen. Disse vil også få tryggere adkomst via den nye gang- og sykkelvegen.

Trygt å ta buss

-Her skal det også bli trygt å ta bussen, slik at man lettere kan reise kollektivt, sa fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

-Det er viktig også for Siljan og en veldig positivt bidrag til alt det positive som nå skjer med Siljan, sa ordfører Kjell Sølverød til avisa Varden .

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 20. april 2016 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland