Responsive image

FIKK BYUTREDNING AV VEGDIREKTØREN: Ordførerne Hallgeir Kjeldal (Ap), Bamble, Hedda Foss Five (Ap), Skien, Kjell Abraham Sølverød (Sp), Siljan, Robin Kåss (Ap) Porsgrunn og fylkesordfører Sven Tore Løkslid (Ap) fikk hvert sitt eksemplar av Byutredning Grenland av vegdirektør Terje Moe Gustavsen (Foto: Birgitte Finne Høifødt).

Ønsker en fremtidig byvekstavtale mellom staten og Grenland

Byutredningen for Grenland viser at tettere arealbruk, mer effektivt kollektivbruk og bedre tilbud til gående og syklende – kombinert med restriktive tiltak på bilbruk, bidrar til å nå nullvektmålet.

- Vi må bli enige om en strategi som vi stiller oss bak. Vi må finne en virkemiddelpakke som passer best for vårt byområde, sa Sven Tore Løkslid, fylkesordfører i Telemark, som innledet konferansen «Møteplass for byutvikling» på Ælvespeilet i går.

- Med en politisk enighet holder vi tempo oppe og kan bygge veg, kollektivfelt, sykkelveger, snarveger og byrom – og videreutvikle kollektivtilbudet, sa fylkesordføreren innledningsvis, og presiserte at alt kan ikke gjøres på en gang: Vi må stå sammen om de prioriteringene vi gjør.

I posisjon for en byvekstavtale 2018

- Trafikkveksten skal ned. Det er Stortingets mål med milliardene til Bypakke Grenland og tilsvarende pakker i ni norske storbyområder, sa statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bjørnar Laabak (Frp).

Med byutredningen er Grenland blant de ni byområdene i Norge som er i posisjon for en byvekstavtale i 2018.

Se hele konferansen her:

http://tfk.nett.itum.tv/?videoid=56011594-458d-4640-a079-e445e5fcacf0

Les Byutredning for Grenland: https://www.ntp.dep.no/  

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 11. januar 2018 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland