Responsive image

Ønsker 10-minutters avganger

10-minutters avganger på metrobussene og halvtimesavganger på pendelrutene i rushtiden og nær halverte priser på månedskort er blant det ordførerne i Bypakke-samarbeidet vil bruke belønningsmidlene til. 

- Med disse forslagene, en kombinasjon av hyppigere avganger og lavere priser, vil Grenland få et av de mest attraktive kollektivtilbudene i Norge, sett i forhold til lignende byområder, sier fylkesordfører Terje-Riis Johansen, for anledningen godt plassert bak rattet på en M2 buss. 

- Det er riktignok snart 20 år siden jeg har kjørt buss, men jeg kan det da ennå, sa fylkesordføreren, som med buss-sertifikatet på innerlomma tok bypakke-ordførerne med på en liten rundtur, tett fulgt av Porsgrunns-ordfører Øystein Beyer på el-sykkel.

Hva er belønningsordning? Les denne saken!

   

Billigere buss
Ordførerne vil også ha på plass en kraftig reduksjon i prisen for å ta buss.

- Folk må ha råd til å ta bussen. Derfor sikter vi på en kraftig reduksjon i billettprisene, for eksempel månedskort for voksne ned fra 700 kroner til 400 kroner, sa Hedda Foss Five, ordfører i Skien.

- Vi vil gi folk et alternativ til bilen gjennom å skape et bedre tilbud, slik at de kanskje velger buss istedenfor til en bil nr. to, sa hun.

   

Sykkel + buss= sant
Ved siden av et kraftig løft for kollektivtrafikken foreslår ordførerne å gjøre det bedre å sykle, og lettere å kombinere buss og sykkel i Grenland.

Ordførerne vil derfor også bruke belønningsmidlene på å få fjernet flaskehalser i sykkelnettet, problematiske fortauskanter og grus i sykkelbanen, slik at det skal bli bedre flyt for sykkeltrafikken.

I tillegg vil de ha bygget bedre sykkelparkeringer slik at det skal bli bedre å kombinere sykkel og buss.

- Vi er inne i en miljøbølge og det må vi tilrettelegge for, sa Porsgrunns ordfører Øystein Beyer.

   

Pendelbuss hver halvtime
- Pendelavganger hver halvtime i rushtiden vil bety at buss kan bli et godt alternativ for Siljanfolk, sier Siljans ordfører Gunn Berit Rygg Holmelid.

I tillegg vil ordførerne bruke penger på at bussopplevelsen skal bli bedre, med sanntidsinformasjon på enda flere holdeplasser og busstopp med universell utforming.

   

Innen 1.januar
Ordførerne er samlet om ønsket om å få på plass forbedringene så snart som råd, og sier man realistisk kan få løftene på plass innen 1.1.2014.

- 215 millioner er mye penger, nå vil vi gi Grenlands innbyggere et bedre tilbud så fort så mulig, sier Riis-Johansen.

   

Må behandles politisk
I begynnelsen av august fikk Bypakke Grenland tilbud om fireårig avtale om belønningsmidler på til sammen 215 millioner kroner.

Det opp til kommunestyrene og fylkestinget om de ønsker å motta tilbudet.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 30. august 2013 - Tania Ripoll

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland