Responsive image

BUDSJETTSPREKK IGJEN: Statens vegvesen har varslet at bypakkeprosjektet fylkesveg 32 Gimlevegen-Augestadvegen kan få en sluttkostnad på 710 millioner (Foto: Dag Jenssen)

Nye overskridelser i Lilleelvkrysset kan øke kostnadene med totalt 127 millioner

Den nye økonomiske sprekken i Lilleelvprosjektet er svært alvorlig. Det vil innebære at bypakkeprosjekter som enda ikke er igangsatt må legges på is.

For betalende trafikanter får det imidlertid ingen direkte konsekvenser. Overskridelsene vil ikke medfører uttak av mere bompenger eller høyere takster.

- Med en så alvorlig kostnadssprekk vil vi gjøre alt hva vi kan for å finne årsakene, og sikre oss at dette ikke skjer i fremtidige prosjekter. Vi vil derfor be om en uavhengig revisjonsgjennomgang av prosjektet, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

I juni 2017 ble det klart at Lilleelvkrysset, fylkesveg 32 Augestadvegen - Gimlevegen ble 62 millioner dyrere enn budsjettert. Nå har summen steget til 127 millioner, som utgjør en økning på 22 prosent. Den nye forventede rammen er på 710 mill. kr.

Arbeidet med hva som skal ut av porteføljen er igangsatt som en del av den pågående hovedrevisjonen av bypakkas handlingsprogram. Dette arbeidet sluttføres høsten 2018. I denne prosessen har man hele tiden vært forberedt på at noen prosjekter kanskje måtte legges på is. Størrelsen på forventet overskridelse i Lilleelva prosjektet gjør imidlertid dette arbeidet mer krevende.

Hvilke prosjekter som skal kuttes i høstens hovedrevisjon blir et resultat av en god og åpen politisk prosess mellom partene i bypakka hvor man finner løsninger i fellesskap.   

Det vil bli jobbet hardt for at konsekvensene av kostnadsoverskridelsene i minst mulig grad rammer bypakkas hovedmål.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 24. april 2018 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland