Responsive image

Nye fortau på plass

Skien kommune har det siste året ferdigstilt flere fortau for å øke trafikksikkerheten.

Et mål har vært at det skal være sammenhengende fortau fra Frognervegen til Skauenvegen. Nå er strekningen ferdigstilt. Ordfører Hedda Foss Five var nylig sammen med elever fra Bratsbergkleiva og Skauen skoler på befaring av den nye løsningen i Gregorius Dagssonsgate.

Hestehagvegen til Skauenvegen, Øvregate fra Tomtegata til Lammersgate og Håvundveien på Frogner er tre strekninger som nylig har blitt ferdig.

Les mer på Skien kommunes nettsider .

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 23. oktober 2015 - Tekst: Lene Kaasi Hysing/Foto: Telemarksavisa

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland