Responsive image

GRUSFRITT: I god tid før påske skal hovedsykkelnettet i Skien og Porsgrunn være rengjort. (FOTO: Lene Kaasi Hysing)

Nå feies sykkelvegene - ut med sykkelen

I Skien og Porsgrunn er mannskaper nå i full gang med å feie gang- og sykkelvegene. Det meste skal være klart i løpet av denne uka.

I god tid før påske er hovedsykkelnettet i Skien og Porsgrunn rengjort. De resterende gang- og sykkelvegene blir tatt etter som man tar område for område.

Prosjektet forsterket vintervedlikehold, som inkluderer feiing om våren, er et bypakkesamarbeid mellom Skien og Porsgrunn kommune, samt Statens vegvesen. Tiltaket er delfinansiert av statlige belønningsmidler.

Med en høyere driftsstandard på kommunale og fylkeskommunale gang- og sykkelveger jobbes det for å utvide sykkelsesongen, slik at flere lettere kan sykle hele året.
Et resultat av dette er at flere sykler. På landsbasis har man i løpet av de siste årene doblet antall vintersyklister.

Til sammen skal 56 mil med vei, gangveg og fortau sopes. Bare i Porsgrunn skal det sopes opp godt over 1500 tonn grus, mens i Skien ca. 3000 tonn. I tillegg kommer parkeringsplassene.

Redusere sykkelulykker

Fjerning av grus og sand er viktig for å redusere antall sykkelulykker. Mye grus på sykkelveiene er også en grunn til at folk kvier seg for å ta fram sykkelen.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 30. mars 2017 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland