Responsive image

Markerte start på ny gang- og sykkelveg ved Mælagata: Fra høyre, Tore Kaurin, Statens vegvesen, Frank Lüdke, Statens vegvesen, Erlend Solheim, Tveito Maskin, ordfører Hedda Foss Five, Brian Lund, Statens vegvesen, Per Ole Moen, Petter Tovslid Johannessen, begge Tveito Maskin. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

Nå blir det ny gang- og sykkelveg i nordre del av Skien

-Jeg er glad for at arbeidet nå endelig har kommet i gang etter en lang prosess, sa ordfører Hedda Foss Five, da hun symbolsk spadde i gang bypakkas femte gang- og sykkelveg.

Hun presiserte at noen vil alltid bli berørt når det bygges langs en veg, men dette vil komme mange til gode, det er mange som bor i denne bydelen.

Også for næringstrafikken er dette et bra prosjekt i bypakka, her skal også næringstrafikkens fremkommelighet ivaretas, presiserte hun.

Sykkelvegen skal etableres på strekning fylkesveg 44 Mælagata-Amtmand Aalls gate-Gjerpensgate. Prosjektet skal gi myke trafikanter et attraktivt og trafikksikkert tilbud mellom Skien stasjon og Venstøp/Hoppestadområdet samtidig som hensynet til næringstrafikkens fremkommelighet ivaretas.

Dette blir den lengste gang- og sykkelvegen til nå på ca. 2 kilometer.

Bedre for syklister og næringstrafikk

Fremføring av gang- og sykkelvegen til Petersborgvegen knytter den nye strekningen til boligområdene på Venstøp og gir også en forbindelse til Luksefjellvegen. En god og trafikksikker løsning for næringstrafikken i Amtmand Aalls gate en viktig del av prosjektet. Derfor legges en del av fylkesveg 44 fra Mælagata om til Amtmand Aalls gate.

Graving og byggestart av gang- og sykkelveg starter nord i Mælagata. Denne uka lages en overvannsgrøft og dreneringaarbeid. I byggeperioden må bilister regne med en del lysregulering av Mælagata.

Arbeidet vil være ferdig sommer/høst 2019.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 16. mai 2018 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland