Responsive image

Faksimile fra Fædrelandsvennen 14. desember 2013.

Mindre rushtrafikk

I Kristiansand er det nå 60 000 færre bilkjørere i rushtiden. Samtidig får et bedre kollektivtilbud folk til å strømme til bussen.

15. september innførte Kristiansand rushtidsavgift. Dermed ble prisen for å kjøre gjennom bomstasjonene morgen og kveld doblet, fra 14 til 21 kroner.

   

60 000 dropper bilen

Resultatene har ikke latt vente på seg, ifølge en artikkel i Fædrelandsvennen 14.desember. Du finner hele artikkelen på Fædrelandsvennens nettsted (krever betaling).

Tre måneder senere har rushtrafikken gått ned med 9 prosent. Det tilsvarer 60 000 færre biler i rushtrafikken.

Det har også vært en nedgang i trafikken totalt sett, på 2,3%

Regionleder Johan Mjaaland i Statens vegvesen Region Sør presiserer til avisa at tallene er foreløpige og usikre, bla. pga. lekkasjer i biltrafikken til andre ruter.

Samtidig reiser langt flere med buss. Agder kollektivtrafikk regner med at veksten totalt for 2013 vil ligge på mellom 4 og 5 prosent, det vil si rundt 400 000 flere passasjerer enn året før. 

   

Styrket busstilbud

Det er blitt langt enklere å være bussreisende i sørlandshovedstaden. Busstilbudet er blitt bedre, det er kommet opp nytt system med sanntidsinformasjon og nytt betalingssystem.

Direktør i Agder kollektivtrafikk, Siv Wiken, sier til Fædrelandsvennen at hun tror økningen i antallet bussreisende ikke bare skyldes rushtidsavgiften, men også forbedringene på kollektivsida.

   

Satses enda kraftigere i Grenland

- Dette er svært interessante tall for oss i Grenland, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

- Vi får nå busstilbud i Grenland som blir et av de beste i landet. Fra nyttår går prisen på månedskort for voksne ned til 400 kroner, altså nesten en halvering, og fra 27. januar øker vi hyppigheten på bussavgangene til hvert 10. minutt i rushtida og 30 minutter for pendelrutene.  

Her finner du mer informasjon om det nye busstilbudet i 2014.

Satsingen kommer på plass takket være belønningsmidler fra Staten på 215 millioner kroner.

- Tallene fra Kristiansand viser oss at det er mulig å endre folks reisevaner. Det skal bli lett å velge buss i Grenland, lover fylkesordføreren.

   
Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 24. januar 2014 - Tania Ripoll

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland