Responsive image

Har du AutoPASS-avtale og brikke fra et annet bompengeselskap, trenger du ikke foreta deg noe. Uten AutoPASS vil imidlertid gå glipp av alle fordelene. (Foto: Dan Riis)

Mandag 3. oktober starter innkreving av bompenger

Bompenger er en forutsetning for å kunne realisere Bypakke Grenland, slik det er med alle andre bypakker her i landet.

Dersom du allerede har AutoPASS-avtale og brikke fra et annet bompengeselskap, trenger du ikke foreta deg noe. Uten AutoPASS vil imidlertid gå glipp av alle fordelene.

Hvis ikke du allerede har en AutoPASS-avtale, kan du opprette en avtale her.

Fordeler med å bruke AutoPASS-brikke i Grenland er at avtalen gir 10 % rabatt, lette kjøretøy betaler bare for én passering pr. kjøretøy pr. time og maks passeringer per måned er 60. Passeringer over dette er gratis. Du kan også bruke AutoPASS-brikken i alle andre AutoPASS-anlegg i landet, og du får 10 % rabatt i flere andre bomstasjoner.

Uten AutoPASS-avtale må du betale full takst hver gang du passerer en bomstasjon. Betaling skjer etterskuddsvis på tilsendt faktura.

Les mer om bompenger og hvem som kan få fritak her. Last ned brosjyren om AutoPASS her: 

Mandag 3. oktober kl.12.00 vil bompengeordningen i Grenland tre i kraft.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 09. september 2016 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland