Responsive image

Har du AutoPASS-avtale og brikke fra et annet bompengeselskap, trenger du ikke foreta deg noe. Uten AutoPASS vil imidlertid gå glipp av alle fordelene. (Foto: Dan Riis)

Mandag 3. oktober starter innkreving av bompenger

Bompenger er en forutsetning for å kunne realisere Bypakke Grenland, slik det er med alle andre bypakker her i landet.

Dersom du allerede har AutoPASS-avtale og brikke fra et annet bompengeselskap, trenger du ikke foreta deg noe. Uten AutoPASS vil imidlertid gå glipp av alle fordelene.

Hvis ikke du allerede har en AutoPASS-avtale, kan du opprette en avtale her .

Fordeler med å bruke AutoPASS-brikke i Grenland er at avtalen gir 10 % rabatt, lette kjøretøy betaler bare for én passering pr. kjøretøy pr. time og maks passeringer per måned er 60. Passeringer over dette er gratis. Du kan også bruke AutoPASS-brikken i alle andre AutoPASS-anlegg i landet, og du får 10 % rabatt i flere andre bomstasjoner.

Uten AutoPASS-avtale må du betale full takst hver gang du passerer en bomstasjon. Betaling skjer etterskuddsvis på tilsendt faktura.

Les mer om bompenger og hvem som kan få fritak her . Last ned brosjyren om AutoPASS her: 

Mandag 3. oktober kl.12.00 vil bompengeordningen i Grenland tre i kraft.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 09. september 2016 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland