Responsive image

Fra venstre: Terje Riis-Johansen (fylkesordfører), Hedda Foss Five (ordfører Skien), Øystein Beyer (ordfører Porsgrunn) og Nikolai Boye (NHO-direktør i Telemark).

Bypakka er kvalitetssikret

Den uavhengige kvalitetssikringen er nå ferdig, og dommen er klar: Bypakka er kommet gjennom nåløyet.

Den uavhengige kvalitetssikringen av Bypakke Grenland er nå overlevert Samferdselsdepartementet. Rapporten, som er utarbeidet av Dovre Group og Transportøkonomisk institutt, slår blant annet fast at finansieringen er robust, og at det planlagte bompengesystemet er hensiktsmessig.  

- Dette er en viktig milepæl for Bypakke Grenland. Nå ligger alt til rette for en rask behandling i Samferdselsdepartementet. Vi forutsetter et vedtak i Stortinget i løpet av våren, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Eventuelle spørsmål om rapporten må rettes til Samferdselsdepartementet.

   
Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 29. januar 2015 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland