Responsive image

Terje Riis-Johansen mener et "nei" til bypakka vil hindre en ønsket utvikling for hele Grenland-regionen.

- Et spørsmål om utvikling

Bypakke Grenland handler ikke bare om veger og kollektivtrafikk. Det er et spørsmål om utvikling for hele regionen.

Det skriver fylkesordfører Terje Riis-Johansen i en kronikk, som bl.a. står på trykk i Varden 13. juni.

Her kan du lese hele kronikken (lastes ned som pdf)

Bakgrunnen for kronikken er de viktige beslutningene som skal gjøres i fylket og Grenland-kommunene nå i juni: Skal Bypakke Grenland realiseres eller ikke?

"Det er gjort et grundig forarbeid, og de fleste ser nok mer enn gjerne at det investeres 2,5 mrd. kroner gjennom bypakka – på prosjekter som vil gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide. Utfordringen er å finansiere disse helt nødvendige tiltakene", skriver han.

I praksis betyr det bompenger. Riis-Johansen mener et "nei" til bompenger - og dermed "nei" tli Bypakke Grenland - vil hindre viktig utvikling for hele regionen.

"Det er gjort et grundig forarbeid i forbindelse med Bypakke Grenland, på tvers av kommunegrenser, forvaltningsnivå og etater. Vi har gode planer og vi har en
organisasjon som kan gjennomføre. Vi har opparbeidet oss en betydelig kunnskap, både på politisk nivå og blant fagpersonene i fylket og kommuner. Denne kompetansen er nå klar til å gjøre ord til handling”.

Les også:

Porsgrunn sier ja til Bypakke Grenland

Bamble sier nei til Bypakke Grenland

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 13. juni 2013 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland