Responsive image

EN MILEPÆL FOR BYPAKKA:Stig Ingar Evje, administrerende direktør i Implenia Norge AS, og Kjell Inge Davik regionvegsjef i Region sør, Statens vegvesen med et symbolsk håndtrykk for signert kontrakt. Til stedet var også Kjell Solheim, avdelingsdirektør, Telemark, prosjektleder Roar Gärtner, Statens vegvesen og ordførerne i bypakkesamarbeidet, Hedda Foss Five, Sven Tore Løkslid, Robin Kåss og Kjell Abraham Sølverød. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

Kontrakt signert for bypakkas andre store vegprosjekt

I dag ble kontrakten verdt i overkant av 323 millioner kroner signert mellom Statens vegvesen og Implenia Norge AS. Bypakke Grenlands andre store vegprosjekt på riksveg 36 mellom Skyggestein og Skjelbredstrand starter bygging på nyåret.

 

Rv. 36 Skyggestein-Skjelbredstrand er et av de to største prosjektene i Bypakke Grenland og ordførerne i bypakke samarbeidet var også tilstede under signeringen.

Bra for næringslivet i Telemark

 - Skien har ivret lenge etter å løse en infrastruktur som har vært problematisk, spesielt for næringstrafikken. Dette er dermed en særs tilfredsstillende dag og forløsende å se at bypakka gjør dette prosjektet til virkelighet, sa ordfører i Skien Hedda Foss Five.

Det er en 3,6 kilometer lang ny veg som skal bygges på riksveg 36 mellom Skyggestein og Skjelbredstrand,. Riksveg 36 er en viktig inn- og utfartsåre til/fra Skien og Grenland, og binder E18 sammen med E134 i Seljord.  Når den nye vegen står ferdig, vil et smalt, kronglete parti med hårnålsving bli en saga blott.

De kjente Brekkasvingene er en trafikksikkerhetsutfordring. Den nye vegen fra Skyggestein til Skjelbredstrand reduserer lengden på rv. 36 med cirka en kilometer og de vanskelige Brekkasvingene utgår. Den nye vegen bedrer de trafikale forholdene både med tanke på fremkommelighet og trafikksikkerhet. Dette er noe som igjen vil bidra til å redusere klimagassutslipp og å danne et bedre miljø.

Viktig prosjekt for Region sør

-Dette er et viktig prosjekt for hele Region sør, og ikke for minst for Skien og Grenland som blir kvitt Brekkasvingene en gang for alle. Det er gledelig å se at hele åtte entreprenører var interessert i å bygge prosjektet. Vi ser frem til et godt samarbeid med Implenia som fikk kontrakten etter å ha levert det beste tilbudet, sa regionvegsjef i Statens vegvesen Region sør Kjell Inge Davik under signeringen.

 - Dette prosjektet hadde vi ikke fått til uten bypakka, sa Sven Tore Løkslid, fylkesordfører i Telemark fylkeskommune. Han ga honnør for god framdrift i prosjektet med kontraktsignering før jul.

Implenia Norge AS er et norsk AS med et sveitsisk i et konsern som har spesialkompetanse på betong og konstruksjoner. Prosjektet innebærer blant annet bygging av to nye rundkjøringer, flere bruer og to tunneler. Entreprenør starter med byggingen rett på nyåret 2017.

 - Dette er de gode fotavtrykkene som vi setter i Bypakke Grenland, avsluttet ordførere i Siljan Kjell Abraham Sølverød.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 05. desember 2016 - Elin Fykerud Johannessen

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland