Responsive image

KLARE MED PIGG: Kemner Jonas Resare, Anette Ballestad Kristiansen og Annabeth Georges med splitter nye piggdekk og klare for vintersykling. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

Klare for vintersykling

-Jeg er en typisk godværsyklist. Med nye piggdekk ønsker jeg å utvide syklingen til en helårs jobbtransport, sier Annabeth Georges, rådgiver hos Kemneren i Grenland.

Annabeth sykler fra Eidanger i Porsgrunn til Skien sentrum, litt over 12 kilometer.

-Vi klarer oss med én bil i familien, forteller hun. Fordi vi bor sentralt kan mannen min ta toget til jobb, mens barna er oppdratt til å sykle eller gå når det er mulig.

Bilfri dag bedrift

Hos Kemneren i Grenland, som er en del av Min bilfrie dag-bedriftene i Bypakke Grenland, er det rigget til for å legge om til piggdekk for sykkel.

Tre ansatte, inkludert kemneren selv – Jonas Resare – får hjelp av Michel Fouler, leder av kampanjen «På sykkel i Telemark», til å bytte dekk, stramme bremser og smøre sykler.

HMS-perspektiv

-Mitt perspektiv som leder er å tenke helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det er god helse i bevegelse, og det er bra å teste nye ting. Her har vi et åpent sinn. Derfor prøver vi nå vintersykling.

-Kan ikke sykling på vinteren være farlig da?

-Med nye piggdekk, hjelm og gode klær tror jeg dette går bra, sier Resare.

En god start på dagen

-Å sykle er en god start på dagen. Jeg har en flott vei å sykle, uten særlig bakker. Sykling bidrar til bedre form og det er bra for miljøet, konkluderer Georges.

Anette Ballestad Kristiansen fra Nenset er i likhet med kollega Annabeth Georges også en typisk sommersyklist.

-Nå er jeg klar for is og snø, sier hun mens Michel gir sykkelen litt ekstra olje og pumper de nye dekkene passe med luft.

Kampanjen Min bilfrie dag er i regi av Bypakke Grenland og finansieres gjennom belønningsordningen. Det er en statlig tilskuddsordning til de største byområdene i Norge. Formålet med belønningsordningen for kollektivtransport i større byområder er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil.

Ønsker din bedrift å bli en av våre "Min bilfrie dag" bedrifter - kontakt kampanjeansvarlig Rikke Philippi .

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 11. november 2016 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland