Responsive image

Informasjonsmøte om Lilleelvkrysset

2. mars holder Statens vegvesen og AF Gruppen et informasjonsmøte om arbeidet som snart starter på fylkesvei 32 Gimlevegen-Augestadvegen.

Kontrakten for totalentreprisen, som er en av to entrepriser i prosjektet, ble signert 3. desember 2015. Det var AF Gruppen som vant dette anbudet. De er i gang med det forberedende arbeidet og er snart klare til å begynne å bygge.

I den anledning inviterer Statens vegvesen og AF Gruppen til informasjonsmøte om prosjektet.

Møtet vil i hovedsak ta for seg strekningen fra Dr. Munks gate til Augestadvegen. Aktuelle tema er løsning, metode, riggplan, støv, støy og fremdrift, samt omlegging av vann og avløp (VA).

Vegvesenet vil også gjøre rede for den videre prosessen når det gjelder strekningen fra Dr. Munks gate til Gimlevegen. 

  • Tid: Onsdag 2. mars, kl. 18.00-20.00.
  • Sted: Høgskolen i sørøst-Norge, Porsgrunn, auditorie B-113.   

Møtet er åpent for alle. 

For spørsmål om møtet, ta kontakt med Nina Haugland i Statens vegvesen, telefon 922 67 397

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 12. februar 2016 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland