Responsive image

NY VEI: Det er full aktivitet på strekningen Skyggestein-Skjelbredstrand, riksveg 36. Her blir det tre felts veg. Dette vil bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet. (Foto: Implenia. Film: Jørn Steen)

I år er de største prosjektene i bypakka ferdig!

Brekkasvingene og Lilleelvkrysset er i ferd med å bli historie. I mange tiår ønsket man å gjøre noe med disse veistrekninger, i høst står de ferdige! Se filmen om byggearbeidet som nå pågår.

Spaden i jorda for ny vei ved Lilleelvkrysset var mars 2016. I løpet av høsten 2018 står fylkesveg 32 Gimlevegen-Augestadvegen ferdig. De første planene og tankene om å gjøre noe med flaskehalsen ved Lilleelvkrysset er flere tiår gamle. Finansiering ble imidlertid vanskelig. En konseptvalgutredning for Grenland i 2010 la grunnlaget for videre arbeid. Bypakke Grenland ble slik finansieringsløsningen ved et endelig vedtak i Stortinget mai 2015.

Det andre store bypakkeprosjektet fra Skyggestein til Skjelbredstrand reduserer lengden på rv. 36 med cirka en kilometer og de vanskelige Brekkasvingene utgår. Vegstrekningen inkluderer to nye rundkjøringer, to bruer og to løsmassetunneler.

Målet med den nye vegen er å bedre de trafikale forhold med tanke på fremkommelighet og trafikksikkerhet.

I november 2018 åpner denne vegen!

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 27. mars 2018 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland