Responsive image

Et realistisk regnestykke viser at det vil koste rundt 500 kr i måneden i bompenger i Grenland (foto: Dag Jensen).

Hvor mye vil det koste i bompenger?

Bompenger er en forutsetning for å kunne realisere Bypakke Grenland. Nedenfor finner du en oppsummering av hvordan denne ordningen er tenkt.

Her har vi samlet de vanligste spørsmålene og de riktige svarene om bommer og bompenger.

Antall bommer og plassering

Totalt skal det utplasseres 13 innkrevingspunkter (antennepunkter) i Grenland.

Det blir bare innkreving i én retning, fra sør til nord. Unntaket er Fjærekilen og Menstadbrua: Her blir det innkreving for østgående trafikk.

Se kart: Her skal de 13 antennepunktene plasseres.

Innkrevingspunktene er helautomatiske (antennepunkter). Du trenger ikke å stoppe eller ha penger for hånden: Passeringene registreres automatisk. Betaling skjer enten ved at du får tilsendt faktura eller via elektronisk brikke i bilen. Det siste er mest effektivt, både for bilisten (rabattordninger) og bomselskapet (lavere driftskostnader).

           

Takster og rabattordninger

Følgende takst- og rabattordninger (2015-kroner) er lagt til grunn i stortingsproposisjonen.

Ordinær takst:

 • Lette kjøretøy: 15 kr utenom rushtid, 21 kr i rushtid.
 • Tunge kjøretøy: 30 kr utenom rushtid, 42 kr i rushtid.
 • Rushtid er definert som kl. 07.00-09.00 og 15.00-17.00 mandag til fredag, unntatt offentlige fri- og helgedager.
           

Rabattordninger med elektronisk brikke i bilen:

 • 10% rabatt for kjøretøyer med elektronisk brikke
 • Det betales for kun én bompassering per time (krever elektronisk brikke)
 • Lette kjøretøy betaler for maksimum 60 bompasseringer per måned (krever elektronisk brikke), utover dette kjører man gratis
 • Elbiler kjører gratis

Med disse forutsetningene er det beregnet at fase 1 i bypakka vil være finansiert i løpet av om lag 10 år.

           

Et regnestykke:

Hvor mye vil det koste per måned? Det avhenger naturligvis av hvor mye man kjører, og når på døgnet, men her er et tenkt regnestykke som gir en indikasjon:

 • Kjøring i rushtid alle arbeidsdager: 22 (dager) x 21 kr x 0,9 (rabatt for brikke) = 416 kr
 • Kjøring utenom rushtid for øvrige passeringer: 60-22=38 passeringer gir 38 x 15 kr x 0,9 = 513 kr
 • TOTAL SUM: 929 kr per mnd.
           

Driftskostnader

De totale bompengeinntektene er beregnet til om lag 2 mrd. kroner i 2015-prisnivå, fordelt med om lag 1,4 mrd. kr til prosjekter og tiltak innenfor bypakken, inkl. etablering av bomstasjoner, om lag 220 mill. kr til å dekke finansieringskostnader, og om lag 370 mill. kr til å dekke innkrevingskostnader og drift av bompengeselskapet.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 27. august 2015 -

Fakta Bypakke Grenland

 • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
 • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
 • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
 • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland