Responsive image

Terje Riis-Johansen gleder seg til sluttspurten. - Bypakka er tidenes løft for Grenland, mener han (foto: Tania Ripoll).

Hold deg oppdatert på bypakka.no

- Bypakke Grenland skal gjøre byene bedre å bo i. Samtidig er det lett å drukne i alle detaljene. Vi håper de nye nettsidene vil gjøre det enklere for folk flest å finne fakta og holde seg godt orientert, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Arbeidet med Bypakke Grenland går nå inn i en hektisk sluttspurt, der det kan være krevende for noen og enhver å holde oversikten.

- Bypakka er tidenes løft for bymiljøet i Grenland. Vi går nå inn i en spennende fase, der mye skal besluttes, og i disse hektiske månedene blir god og riktig informasjon ekstra viktig, påpeker fylkesordføreren.

Som ledd i dette arbeidet, er bypakka.no etablert. Nettsiden blir en viktig kilde til informasjon i tida framover.

- Ambisjonen med de nye nettsidene er helt klart å gjøre kompleks informasjon tilgjengelig for folk flest. På bypakka.no trenger man ikke være politiker eller samferdselsekspert for å kunne forstå innholdet og sammenhengene, sier konstituert kommunikasjonsleder i Telemark fylkeskommune, Tania Ripoll.

De neste månedene blir svært viktige for Bypakke Grenland. En rekke avgjørende saker skal utredes og opp til politisk behandling både i kommunene og i fylkeskommunen. Det er lagt opp til en stram framdriftsplan som muliggjør første spadetak allerede til neste år.

Les mer om Bypakke Grenland og framdriftsplanen her.

- Det skjer mye i tida framover, og det blir mye å holde rede på for den som vil være oppdatert. Da er det greit å ha ett nettsted å forholde seg til. På bypakka.no får du oversikten. Nettsidene vil utvikle seg i takt med bypakkearbeidet, fastslår Tania Ripoll.  

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 13. mars 2013 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland