Responsive image

FINALISTER: Fra høyre, Knut Duesund, leder for hovedutvalg for samferdsel, Telemark fylkeskommune, Wenche Fougner, prosjektleder Kollektiv Drift, avdeling for areal og transport, Telemark fylkeskommune, Sven Tore Løkslid, fylkesordfører og Dag Bones, kommunikasjonssjef, Nettbuss.

Heder og ære til kollektivtilbudet i Grenland

Bystrategisamarbeidet i Grenland nådde opp som finalister til Kollektivprisen 2017. Juryen mente Grenland har gått helhetlig til verks i sitt arbeid for bedre kollektivtransport.

Juryen fremhevet at Grenland har hatt en stor satsning på buss, både en økning i antall avganger, subsidiering av takster, innføring av sanntidsskjermer og opprustning av holdeplassene.

Videre at Grenland har etablert publikumskanalen farte.no, og en mobilapp for billettkjøp, samt å ha åpnet for innspill og dialog med interessenter innen kollektivtransporten.

«I Grenland har mange parter samarbeidet godt; fire kommuner, fylkeskommune og statens transportetater har gått sammen for å sikre gode transportløsninger. Arbeidet har resultert i en solid vekst i antall kollektivreisende, en økning i antall syklende og ikke minst til reduksjon i biltrafikken», skriver juryen.

Førsteprisen gikk til Gjøvik kommune for deres gode samarbeide med fylkeskommunen, Statens Vegvesenet og andre på transportområdet for å lage helhetlige løsninger.

Kollektivtrafikkprisen deles ut årlig til beste tiltak, løsning eller ambassadør for kollektivtrafikken i Norge.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 07. november 2017 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland