Responsive image

Det ønskes bred involvering i forbindelse med gatebruksplan for Porsgrunn sentrum.

Tanker om gatebruk i Porsgrunn?

Det jobbes iherdig med en gatebruksplan for Porsgrunn sentrum. Nå ønskes det innspill!

Høring og informasjon vektes høyt fram mot bystyrebehandlingen i mars. Det foreligger nå en anbefaling som særlig prioriterer kollektivtrafikk og myke trafikkanter, noe som er i samsvar med målene for Bypakke Grenland.

Her finner du forslaget til gatebruksplan i Porsgrunn sentrum.

   

Fortsatt plass til bil

- Det skal være tillatt med bil, og gode muligheter for parkering i Porsgrunn sentrum også i framtida, presiserer byutviklingssjef Jorid Sætre.

Gatebruksplanen er utarbeidet av Aplan Viak AS, på oppdrag for Porsgrunn kommune. Planen skal til behandling i Utvalg for plan og kommunalteknikk 16. desember. Etter dette skal planen ut på høring.

- Det er mange som er opptatt av hva som skjer i sentrum. Gatebruksplanen er et konsept som er grunnleggende for videre planlegging og utvikling av byen. Det er viktig å høre hva folk synes, sier Sætre.

Kommunen legger derfor opp til en bred medvirkningsprosess, med blant annet åpne møter og møter med forskjellige interessegrupper.

   
Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 12. desember 2014 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland