Responsive image

FORNØYD: Dette er et etterlengtet og flott trafikksikkerhetstiltak, sier Jorunn Øvrum, som bor i Meensvegen og sykler ofte til jobb. Hun fikk refleks av Brita Straume i Trygg Trafikk denne dagen.

Full stopp i to kryss på Håvundvegen

De to ulykkesutsatte kryssene på Håvundvegen, fylkesveg 31 er nå utbedret, det vil si kryssene Meensvegen/Håvundvegen og Grønnerudvegen/Håvundvegen.

Dette er de to mest omfattende trafikksikringstiltakene som det brukes bypakkemidler til i 2017-18. Totalt skal det gjennomføres 16 trafikksikringstiltak i denne perioden. Det er satt av ca. 6,5 millioner for de 16 tiltakene.

Begge kryssene er det nå innført full stopp fra begge sidevegene. Gang- og sykkelvegene er flyttet tre meter lenger unna Håvundvegen slik at det blir plass til å passere bak en bil som har stoppet ved stopplinjen.

- Det er viktig å huske på at dette er en gang- og sykkelveg, og at reglene her er at syklister har vikeplikt når de krysser vegen, sier Brita Straume i Trygg Trafikk som sammen med Bypakke Grenland delte ut refleks og sykkellys i forbindelse med at trafikksikkerhetstiltaket på Håvundvegen var ferdig.

Totalt har 25 personer blitt skadet i ulykker i kryssene Meensvegen/Håvundvegen og Grønnerødvegen/Håvundvegen siden 2007.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 03. november 2017 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland