Responsive image

Ikke spesielt egnet i dag. Et nytt fortau gjør det enklere å være gående.

Bamble: Fortau langs Langesundsvegen

Fv200 Kjellstad-Ekstrand kan få nytt fortau.

Fortauet er ett av de nesten 50 prosjektene som er foreslått i Bypakke Grenland. Det er ikke tatt en endelig avgjørelse, men prosjektet inngår i det som anses som regionalt viktig for Bypakka.

Slik blir bypakka – les bakgrunnssaken her.

Det er ikke spesielt gøy å være gående på Fv200 Kjellstad-Ekstrand i dag. Det er smalt og bilene mange. I bypakka legges det opp til å bygge fortau på hele den 1,3 km lange strekningen, fra Stathelle kapell til Avstikkeren.

Her kan du lese mer om framdriftsplanen til bypakka.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 24. mai 2013 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland