Responsive image

BEHOV FOR INFORMASJON: Ca. 70 beboere på Herøya ble informert om planene for gang- og sykkelvei langs Herøyaveien.

Folkemøte om gang- og sykkelvei langs Herøyaveien

Bypakkeprosjektet som skal bygge sykkelveg med fortau langs riksveg 36 Herøyaveien ble nylig lagt fram på et folkemøte i Herøyahuset.

70 beboere møtte fram på folkemøtet for å høre om framdriftsplanen.

Strekningen er del av hovedrute for sykkel.  Tiltaket vil bidra til bedre forhold for dem som sykler og går, og den vil øke trafikksikkerheten. Dette er også en skoleveg som er svært trafikkert. Bygging av sykkelvei vil kunne øke antall myke trafikanter. Veien vil også bli en mer helhetlig løsning for dem som sykler fra Skjelsvik til Øyekast og Kulltangen.

-Strekningen er i dag en «missing link» på hovedruta for sykkel, sier Ragnar Grøsfjeld, planleggingsleder i Statens vegvesen.

Sykkelveg med fortau

Statens vegvesen har utarbeidet et forprosjekt for vurdering av sykkelveg med fortau, eller gang- og sykkelveg på den ca. 850 m lange strekningen på vestsiden av Herøyavegen - fra Sam Eydes gate til Klevstrandkrysset.

Ved behandling av forprosjektet har det vært enighet om at sykkelveg med fortau er den foretrukne løsningen.

Nytt folkemøte i juni

I juni 2017 skal detaljene i planarbeidet presenteres, og det vil bli innkalt til et nytt folkemøte, opplyser Grøsfjeld. Da vil også de eiendommer som er direkte berørt få brev om dette.

Venter på svar

Innspill fra de som hadde møtt fram handlet om framdrift i planene. De som har fått beskjed om at huset kanskje må rives på grunn av veibygging venter på konkrete svar. I mellomtiden må planer som oppussing og eventuelt salg være på vent.

Representanter fra Herøya fellesform kom også med innspill om skolevei, det savnes en trygg krysning over Herøyaveien. 

-Vi skjønner utålmodighet i forhold til framdrift, sa Grøsfjeld og forsikret om at det vil i god tid før neste folkemøte vil komme informasjon om tidspunkt og møtested.

 

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 16. desember 2016 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland